1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R11 - Ngày phát hành 12/01/2021
  6. Tính năng chuyển tiếp và xóa đồng thời nhiều tài liệu cùng lúc

Tính năng chuyển tiếp và xóa đồng thời nhiều tài liệu cùng lúc

Cho phép người dùng chuyển tài liệu từ dự án này sang dự án khác và xóa đồng thời nhiều tài liệu cùng lúc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R11: Phần mềm chỉ đáp ứng xóa lần lượt từng tài liệu và chưa có chức năng chuyển tiếp tài liệu.

Từ phiên bản R11 trở đi: Trên giao diện tài liệu trong Dự án/Nhóm, người dùng có thể tích chọn nhiều tài liệu cùng lúc để xóa hoặc chuyển tiếp sang Dự án khác.

Chuyển tiếp tài liệu từ Dự án này sang Dự án khác.
Xóa cùng lúc nhiều tài liệu

Lưu ý: Người dùng chỉ được phép xóa các tài liệu mà mình có quyền xóa.

Cập nhật 13/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.