Thiết lập thông báo nhắc việc cho người phê duyệt

Để người phê duyệt nắm được thời gian hạn hoàn thành của công việc, chương trình cho phép thiết lập thêm người phê duyệt nhận thông báo nhắc việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R51: Chương trình đáp ứng thiết lập nhắc việc cho chính mình, người thực hiện, người liên quan.

Từ phiên bản R51 trở đi: Cho phép thêm người liên quan nhận thông báo nhắc việc để nắm được thời hạn hoàn thành công việc.

Trên chi tiết công việc, thiết lập Nhắc việc, anh/chị tích chọn người nhận thông báo bao gồm cả người Chờ phê duyệt/Đã phê duyệt.

Khi công việc sắp đến hạn, chương trình sẽ gửi thông báo cho cả người phê duyệt để cùng nắm được.

Cập nhật 21/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.