Thiết lập không cho phép Chuyển công việc sang dự án khác

Để kiểm soát công việc dự án chặt chẽ hơn, tránh người dùng tự ý chuyển công việc dự án này sang dự án khác, chương trình cho phép quản lý thiết lập không cho phép thay đổi dự án của công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R65: người tạo công việc luôn có quyền sửa Dự án của công việc để chuyển công việc sang dự án khác.

Từ phiên bản R65 trở đi: cho phép quản lý dự án phân quyền/bỏ quyền chỉnh sửa công việc của người tạo công việc

Trên giao diện Thiết lập dự án, tại thiết lập Vai trò. Tại phân quyền của các vai trò, anh/chị có thể bỏ tích quyền “Chuyển công việc sang dự án khác” trong bộ quyền Mức dự án/Mức công việc.

Như vậy, người dùng có vai trò này sẽ không chỉnh sửa được dự án của công việc mình tạo.

Cập nhật 22/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.