Thiết lập hiển thị toàn bộ cơ cấu phòng ban

Để các thành viên dễ dàng nắm được mình thuộc phòng ban/dự án nào, chương trình cho phép tùy chọn thiết lập hiển thị toàn bộ phòng ban của người dùng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R49: Người dùng được phân vào làm việc trong dự án, chương trình chỉ hiển thị phòng ban cha liền kề mà dự án trực thuộc.

—> Gây khó khăn trong việc xác định phòng ban/bộ phận mình làm việc.

Từ phiên bản R49 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị toàn bộ phòng ban

Trên giao diện quản lý phòng ban/dự án, đối với Phòng ban tôi tham giaPhòng ban tôi tạo. Anh/chị có thể tùy chọn thiết lập:

  • Hiển thị tất cả phòng ban
  • Chỉ hiển thị phòng ban liền kề

Cập nhật 08/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.