Thiết lập hạn cho mỗi cấp phê duyệt

Để các cấp phê duyệt đúng hạn và chuyển sang cho cấp phê duyệt khác kịp thời, tránh tình trạng công việc bị quá hạn phê duyệt, chương trình cho phép thiết lập từng hạn phê duyệt riêng cho mỗi cấp

Hướng dẫn chi tiết 

Trước phiên bản R19: Các cấp phê duyệt của công việc có cùng một hạn hoàn thành, khi công việc bị quá hạn phê duyệt thì các cấp phê duyệt không có thẩm quyền xử lý.

Từ phiên bản R19 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập hạn phê duyệt riêng cho mỗi cấp.

Trên giao diện gửi yêu cầu phê duyệt, người dùng bật Áp dụng phê duyệt nhiều cấp. Sau đó thiết lập hạn cho từng cấp.

Lưu ý: Cấp sau phải có thời hạn phê duyệt lớn hơn cấp kề trước.

 

Cập nhật 24/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.