1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R7 - Ngày phát hành 01/02/2021
  6. Thêm thông tin các trường tùy chỉnh khi giao việc ngay trên màn hình Tổng quan.

Thêm thông tin các trường tùy chỉnh khi giao việc ngay trên màn hình Tổng quan.

Khi thêm công việc trên màn hình tổng quan, người dùng có thể điền được thông tin các trường tùy chỉnh. Sau đó, khi công việc đã được thêm thành công, chương trình sẽ hiển thị về màn hình chi tiết công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R7: Sau khi thêm nhanh công việc trên màn hình Tổng quan hoặc trong Dự án/Nhóm, để thêm thông tin trường tùy chỉnh, quản lý phải vào lại chi tiết công việc.

Từ phiên bản R7 trở đi: Trên giao diện Tổng quan, khi thêm công việc vào các Dự án có thiết lập trường tùy chỉnh, người dùng có thể thêm ngay thông tin mà không cần vào lại chi tiết công việc.

Xem thêm Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh trong Dự án/Nhóm tại đây.

Cập nhật 18/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.