1. Trang chủ
  2. Thanh toán đơn hàng khi đặt mua sản phẩm của MISA

Thanh toán đơn hàng khi đặt mua sản phẩm của MISA

Tất cả các luồng khi khách hàng tự đặt hàng và thanh toán sẽ được thực hiện thông qua cổng thanh toán Jetpay.

Trường hợp 1: Khách hàng tự mua và thanh toán

Đối với luồng Khách hàng tự mua hàng và thanh toán

Khi khách hàng nhấn “Thanh toán”, sẽ hiển thị ra cổng thanh toán Jetpay:

Khách hàng có thể thực hiện nhập số thẻ để thanh toán

Hoặc thực hiện chuyển khoản qua STK MISA mở tạo cổng thanh toán Jetpay. Lợi ích của việc thanh toán qua cổng Jetpay:

  • Khách hàng sẽ được ghép đơn và xác nhận thanh toán tự động ngay lập tức mà không cần chờ kế toán
  • Hệ thống tự động xuất hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng
  • Khách hàng có thể nhận Key kích hoạt ngay lập tức và tự kích hoạt và sử dụng phần mềm.

Khi khách hàng thanh toán xong sẽ tự động hiển thị lên màn hình cấp key kích hoạt.

Ngoài ra, trong email “Xác nhận đặt hàng thành công” gửi về cho khách hàng, khi khách hàng nhấn “Thanh toán” cũng sẽ hiển thị ra luồng thanh toán Jetpay như đơn hàng:

Khi khách hàng thanh toán xong, lập tức đơn hàng sẽ chuyển tình trạng thành “Đã thanh toán”

Trường hợp 2: Kinh doanh hỗ trợ đặt hàng

Khi NVKD tiến hành đặt hàng cho khách hàng, sẽ sinh ra luồng như sau:

Khi nhấn “Đặt hàng”, khách hàng sẽ nhận đơn hàng “Đặt hàng thành công” và hướng dẫ thanh toán tương tự như khi khách hàng tự đặt.

Màn hình của Kinh doanh sẽ hiện ra các thông tin thanh toán gửi cho khách hàng:

  • Đường link thanh toán online: Khách hàng nhấn vào link, thực hiện thanh toán trên cổng thanh toán Jetpay.
  • Số tài khoản công ty: Giữ nguyên tài khoản ACB như cũ
  • QR Code: Giữ nguyên tài khoản ACB

Khi khách hàng bấm vào “Đường link thanh toán online” sẽ hiển thị Chi tiết đơn hàng và cho phép thanh toán.

Cập nhật 26/12/2023
Cập nhật 28/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.