Sắp xếp công việc trên giao diện kanban

Để người dùng dễ dàng tra cứu các công việc mới được tạo, trễ hạn,… chương trình cho phép sắp xếp công việc tại giao diện kanban trên phiên bản mobile.

Hướng dẫn chi tiết

Tại phiên bản mobile, trên cột kanban, người dùng có thể sắp xếp công việc theo:

  • Ngày tạo tăng/giảm dần
  • Hạn hoàn thành tăng/giảm dần
  • Ngày bắt đầu tăng/giảm dần

Cập nhật 18/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.