1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R26 - Ngày phát hành 6/12/2021
  6. Lọc các công việc có trạng thái đã hoàn thành/chưa hoàn thành trong phân hệ việc của tôi

Lọc các công việc có trạng thái đã hoàn thành/chưa hoàn thành trong phân hệ việc của tôi

Để nắm người dùng được các công việc mình cần thực hiện một cách nhanh chóng, chương trình cho phép lọc ra các công việc đã hoàn thành/chưa hoàn thành trong phân hệ việc của tôi trên phiên bản mobile.

Hướng dẫn chi tiết

Tại phân hệ việc của tôi, trên bộ lọc người dùng có thể lọc công việc theo trạng thái hoàn thành, Đã hoàn thành/Chưa hoàn thành, để nắm được các công việc nào đã thực hiện xong, công việc nào cần thực hiện.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.