Khoá quy trình sau khi thiết lập quy trình tự động

Khi quản lý đã thiết lập quy trình tự động tuần tự, để đảm bảo nhân viên không được phép tự do thay đổi quy trình, chương trình bổ sung tính năng Khoá quy trình, không cho phép nhân viên tự thay đổi cột/nhóm, dự án của công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R28: Khi quản lý đã thiết lập quy trình tự động, nhân viên (đã phân quyền hạn chế) vẫn có thể tự kéo công việc sang cột nhóm khác hoặc dự án khác.

Từ phiên bản R28 trở điChương trình bổ sung tính năng Khoá quy trình, không cho phép nhân viên chuyển nhóm công việc hoặc dự án khác.

Lưu ý: Người dùng  quyền Thiết lập quy trình mới được sử dụng tính năng này.

1. Khoá quy trình

Để khoá quy trình trên mobile, quản lý dự cần thực hiện trên phiên bản website.

Trên giao diện Thiết lập tự động, người dùng nhấn vào icon Khoá quy trình.

Sau khi khoá quy trình,  trên phiên bản mobile tất cả các thành viên trong dự án ngoại trừ người có vai trò toàn quyền, không được phép thay đổi chỉnh sửa trên chi tiết công việc để chuyển công việc từ cột này sang cột khác hoặc sang dự án khác.

2. Thiết lập quyền quản   dõi quy trình

Có thể thiết lập quản lý và theo dõi quy trình theo Vai trò công việc và Thành viên dự án trên phiên bản Website.

Trên Mobile, những đối tượng đã chọn có quyền thay đổi cột nhóm và dự án của công việc.

Cập nhật 24/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.