1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R22 - Ngày phát hành 26/6/2021
  6. Hiển thị công việc cha của các công việc con khác dự án ngay trên giao diện dạng Kanban

Hiển thị công việc cha của các công việc con khác dự án ngay trên giao diện dạng Kanban

Để nắm bắt nhanh chóng thông tin công việc, đối với các công việc con khác dự án với công việc cha, người dùng có thể nhìn thấy ngay được công việc cha của nó trên giao diện Dự án dạng Kanban

Hướng dẫn chi tiết

Để dùng được chức năng này, anh chị cần thiết lập hiển thị trên phiên bản Website.

Sau khi thiết lập, trên phiên bản mobile, công việc con khác dự án/cột nhóm hsẽ hiển thị các cấp công việc cha tương ứng ngay trên giao diện dự án dạng Kanban, anh chị không cần phải vào chi tiết công việc để xem.

 

 

 

 

 

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.