1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R17 - Ngày phát hành 06/04/2021
  6. Hiển thị các công việc con cùng dự án ngay trên giao diện dạng lịch

Hiển thị các công việc con cùng dự án ngay trên giao diện dạng lịch

Để tiện cho việc theo dõi tất cả các công việc cùng dự án, chương trình hiển thị cả các công việc con ngay trên giao diện dạng lịch.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R17: Trên giao diện danh sách công việc dạng lịch, công việc con hiển thị trong chi tiết công việc cha.

Từ phiên bản R17 trở đi: Hiển thị toàn bộ các công việc con cùng dự án ngay trên giao diện dạng lịch.

Cập nhật 06/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.