1. Trang chủ
  2. Gửi yêu cầu và phê duyệt/từ chối kết quả công việc

Gửi yêu cầu và phê duyệt/từ chối kết quả công việc

Bạn có thể gửi yêu cầu Phê duyệt công việc lên cấp trên trước khi cập nhật hoàn thành công việc.

Hướng dẫn thực hiện

1. Gửi yêu cầu phê duyệt

Chọn Dự án/nhóm, sau đó chọn Công việc muốn gửi Phê duyệt.

Giao diện chi tiết công việc hiển thị, nhấn vào mục Phê duyệt (1).

Chương trình hiển thị giao diện Phê duyệt. Tại đây, bạn nhấn Tạo phê duyệt (2) để tạo mới phê duyệt.

Khai báo các thông tin như Người phê duyệt, Thời hạn phê duyệt, Tệp đính kèm kết quả công việc (3) bằng cách nhấn vào chức năng tương ứng.

Sau khi khai báo xong thông tin phê duyệt, nhấn Tạo phê duyệt (4).

Thông tin yêu cầu phê duyệt sẽ hiển thị trên giao diện “Chi tiết công việc” của bạn.

Đồng thời, người phê duyệt sẽ nhận được thông báo Yêu cầu phê duyệt công việc của bạn.

Sau khi Quản lý phê duyệt kết quả công việc. Bạn thực hiện chuyển trạng thái công việc sang Đã hoàn thành. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Phê duyệt/Từ chối kết quả công việc

Chọn Dự án/Nhóm, sau đó chọn Công việc muốn gửi Phê duyệt.

Giao diện công việc hiển thị, nhấn vào mục Phê duyệt (1).

Xảy ra 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Danh sách yêu cầu phê duyệt (chưa có phê duyệt)

Khi nhấn “Phê duyệt”, chương trình hiển thị giao diện Phê duyệt.

Tại đây, bạn nhấn Tạo phê duyệt (2) để tạo mới phê duyệt.

Khai báo các thông tin như Người phê duyệtThời hạn phê duyệtTệp đính kèm,… (3) bằng cách nhấn vào chức năng tương ứng.

Sau khi khai báo xong thông tin phê duyệt, nhấn Tạo phê duyệt (4).

Thông tin yêu cầu phê duyệt sẽ hiển thị trên giao diện công việc của người tạo.

Đồng thời, người phê duyệt sẽ vào công việc được yêu cầu phê duyệt để thực hiện phê duyệt.

Trường hợp 2: Danh sách yêu cầu phê duyệt (đã có phê duyệt)

Khi nhấn “Phê duyệt”, chương trình hiển thị giao diện Phê duyệt.

Tại đây, sẽ hiển thị danh sách các yêu cầu phê duyệt và thời gian phê duyệt.

Nhấn vào yêu cầu bất kỳ để xem “Chi tiết phê duyệt”.

Cập nhật 29/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.