1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R18 - Phát hành ngày 18/08/2021
  6. Ghi nhận lịch sử thay đổi hạn hoàn hành và yêu cầu nhập lý do lùi hạn công việc trên mobile

Ghi nhận lịch sử thay đổi hạn hoàn hành và yêu cầu nhập lý do lùi hạn công việc trên mobile

Để quản lý xem xét năng suất làm việc của nhân viên, biết rõ lý do công việc bị lùi hạn, lùi hạn bao nhiêu ngày, chương trình bổ sung tính năng ghi nhận lịch sử thay đổi hạn hoàn hành và yêu cầu nhập lý do lùi hạn công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Để sử dụng tính năng này trên phiên bản mobile, quản lý dự án cần bật tùy chọn “Yêu cầu bổ sung lý do khi thay đổi hạn hoàn thành” trên giao diện Thiết lập Dự án – phiên bản website.

Khi đó, để lùi hạn công việc, người dùng bắt buộc phải nhập lý do.

Quản lý có thể dễ dàng xem lại lịch sử lùi hạn công việc và lý do tương ứng.

Cập nhật 29/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.