1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R56 - Ngày phát hành 11/1/2023
  6. Ghi nhận giá trị âm cho trường tùy chỉnh dạng số thập phân

Ghi nhận giá trị âm cho trường tùy chỉnh dạng số thập phân

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, chương trình cho phép ghi nhận giá trị âm trên trường tùy chỉnh dạng số thập phân.

Hướng dẫn chi tiết

Trường hợp cần ghi nhận giá trị âm trên trường tùy chỉnh dạng số thập phân, người dùng có thể nhập dấu (-) để thể nhập số âm.

Ví dụ: Dự án quản lý kho hàng hóa, nhân viên cần nhập số hàng bị lỗi để loại bỏ khỏi kho.

Trên trường tùy chỉnh “Biến động số lượng hàng”, anh/chị có thể nhập số âm (Vd: -20; -35;…) để ghi nhận số hàng lỗi cần loại bỏ.

Cập nhật 12/01/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.