Đồng bộ công việc với lịch trên điện thoại

Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra công việc mọi lúc mọi nơi của quản lý, chương trình cho phép đồng bộ công việc lên lịch trên điện thoại.

Hướng dẫn chi tiết

Đối với các công việc như sự kiện, công việc quan trọng,… anh/chị chọn Thêm vào lịch.

 

Sau khi thêm, sự kiện/công việc sẽ được đồng bộ lên lịch của điện thoại giúp anh/chị dễ dàng quản lý.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này anh/chị cần cho phép ứng dụng truy cập vào lịch trên điện thoại.

 

 

Cập nhật 20/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.