1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R62 - Ngày phát hành 17/1/2024
  6. Đăng nhập AMIS Công việc bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple,…

Đăng nhập AMIS Công việc bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple,…

(Tính năng đang phát triển)

Giúp người dùng đăng nhập vào AMIS Công việc bằng tài khoản Tài khoản đăng nhập một lần (SSO) Google, Microsoft, Facebook, Zalo, Apple,… một cách nhanh chóng mà không cần nhớ tên tài khoản và mật khẩu.

Hướng dẫn chi tiết

Trên mobile, anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng các tài khoản SSO để đăng nhập vào ứng dụng AMIS bằng:

  • Google
  • Facebook
  • Zalo
  • Apple
  • Microsoft

Nếu tài khoản SSO đã được liên kết với MISA ID và anh/chị là nhân viên công ty, chương trình sẽ tự động đăng nhập vào ứng dụng AMIS Platform. Anh/chị nhấn truy cập mục ứng dụng để vào AMIS Công việc .

Cập nhật 17/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.