1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC12
  6. Cho phép thêm nhanh Người thực hiện và Người liên quan của công việc

Cho phép thêm nhanh Người thực hiện và Người liên quan của công việc

Khi thêm Người thực hiện và Người liên quan của công việc, người giao việc dễ dàng thêm nhanh được những thành viên chưa có trong Dự án giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC12 trở đi: Chương trình cho phép người giao việc có thể thêm nhanh thành viên chưa có trong Dự án vào Dự án/nhóm của mình. Cụ thể:

Trên giao diện “Chi tiết công việc” khi thêm Người giao việc, chương trình bổ sung thêm chức năng Thiết lập.

Nhấn vào Thiết lập để chọn thêm các thành viên khác vào Dự án/nhóm.

Hoặc khi thêm Người liên quan thì chương trình cũng bổ sung chức năng Thiết lập.

Cập nhật 19/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.