1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. RC9
  6. Cải tiến báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên

Cải tiến báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên

Giúp trưởng nhóm/dự án dễ dàng nhận biết số lượng công việc của từng nhân viên trong dự án/nhóm của mình.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/nhóm, chọn mục Báo cáo.

Tại báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên, chương trình cải tiến cách hiển thị số lượng công việc để người dùng dễ dàng nhận biết số lượng công việc của từng nhân viên trong dự án/nhóm của mình.

Cập nhật 17/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.