Bổ sung thông tin Ngành nghề

Giúp phân loại thành các mục trên website tuyển dụng, thuận tiện cho ứng viên tìm kiếm.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản RC13 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin Ngành nghề. Cụ thể:

1. Tại Thiết lập\Danh mục bổ sung thông tin Ngành nghề.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bổ sung thêm trường Ngành nghề trên giao diện Vị trí công việc.

3. Thêm mới tin tuyển dụng, bổ sung thông tin Ngành nghềCấp bậc.

4. Trên Website tuyển dụng, bổ sung thông tin tìm kiếm theo Ngành nghề.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.