1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Mobile
 5. R3 - Ngày phát hành 31/10/2020
 6. Bổ sung mục Hoạt động giúp hiển thị thông báo mới cụ thể theo từng dự án

Bổ sung mục Hoạt động giúp hiển thị thông báo mới cụ thể theo từng dự án

Có dấu hiệu để quản lý nhận biết được dự án có bao nhiêu thông báo, tương tác mới và cụ thể là các thông báo, tương tác gì để ưu tiên xử lý dự án nào trước và xử lý tất cả thông báo của dự án trong cùng một lúc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R4: Không có thống kê, nhật ký các hành động tác động lên dự án.

Từ phiên bản R4 trở đi

Chương trình bổ sung thêm mục Hoạt động, ghi lại các hoạt động tác động lên dự án.

Thông báo hiển thị trên mục Hoạt động bao gồm các nội dung như:

 • Tạo dự án
 • Cập nhật tên dự án
 • Cập nhật ngày dự án
 • Thêm/Sửa/Xóa cột nhóm công việc
 • Thêm/Bỏ thiết lập dự án
 • Thêm/Xóa thiết lập tự động trên cột nhóm công việc
 • Thêm/Xóa thành viên
 • Thêm/Xóa trường tùy chỉnh
 • Tạo/Xóa công việc

Lưu ý: Chỉ người dùng có vai trò Toàn quyền hoặc có quyền Sửa/Xóa dự án mới truy cập được vào tab Hoạt động

 

Cập nhật 03/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.