1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13 (Phát hành ngày 15/06/2023)
  4. Tạo nhiều bảng chấm công có thời gian giao nhau trong cùng 1 tháng để chuyển tính lương

Tạo nhiều bảng chấm công có thời gian giao nhau trong cùng 1 tháng để chuyển tính lương

Giúp HR tạo được nhiều bảng chấm công có thời gian giao nhau trong cùng 1 tháng để chuyển tính lương nhiều lần theo chính sách của công ty.

Ví dụ: Trên AMIS Chấm công, HR tạo 2 bảng chấm công tương ứng với 2 lần chốt công tính lương theo quy định.

  • BCC 1: từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng → chuyển tính lương để tạo bảng lương lần 1. Khi tính lương, HR sử dụng công thức IF (nếu tổng công ≥ 20 thì được tính lương, nếu < 20 thì không tính). Từ bảng lương này sẽ tạo bảng tạm ứng để ghi nhận số tiền đã ứng trước lần 1.
  • BCC2: từ ngày 20 đến hết tháng → chuyển tính lương để tạo bảng lương lần 2, đồng thời tham chiếu đáng bảng tạm ứng lần 1 để trừ bớt số tiền lương đã trả lần 1 cho các nhân viên có ≥ 20 công đi.

Hướng dẫn chi tiết

Khi tạo bảng chấm công chi tiết và nhấn “Lưu”, chương trình sẽ kiểm tra nếu đơn vị, vị trí áp dụng và thời gian đã giao với bảng chấm công khác, chương trình sẽ có thông báo để HR nắm được.

Nếu HR nhấn “Thêm”, chương trình vẫn cho phép tạo bảng chấm công chi tiết và có thể sử dụng làm thành bảng chấm công tổng hợp.

Xem hướng dẫn tính lương nhiều lần từ dữ liệu bảng chấm công có thời gian giao nhau trong cùng 1 tháng tại đây.

Lượt xem: 140
Cập nhật 15/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.