Chấm công theo dự án, công trình

Giúp HR phân ca, chấm công cho nhân viên làm việc theo công trình, dự án (thường áp dụng đối với các công ty lĩnh vực xây dựng).

Ví dụ: Công ty hiện đang chạy 10 dự án khác nhau và phân chia nhân viên làm việc theo dự án tại từng thời điểm. Cuối tháng, HR cần tổng hợp được số công làm việc của nhân viên tại từng dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Thiết lập quy định

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập\Quy định chấm công, chọn mục Phân ca, chấm công theo địa điểm làm việc với loại địa điểm là Dự án, công trình.

Sau đó khai báo danh mục địa điểm tương ứng với các dự án/công trình hiện có của đơn vị.

Phân ca địa điểm làm việc

Trên giao diện Phân ca làm việc, HR cần khai báo mục Địa điểm làm việc. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các địa điểm đã được khai báo trong danh mục.

Lưu ý: Với hình thức chấm công Wi-Fi, GPS, máy tính bảng chương trình không đáp ứng địa điểm chấm công là dự án, công trình chỉ đáp ứng địa điểm là chi nhánh đơn vị trong công ty.

Trường hợp nhập khẩu phân ca, xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu địa điểm là chi nhánh, đơn vị trong CCTC của công ty, HR nhập mã đơn vị cạnh mã ca theo cấu trúc <Mã ca> – <Mã đơn vị>
  • Nếu địa điểm là dự án, công trình, HR nhập tên địa điểm cạnh mã ca theo cấu trúc <Mã ca> – <Mã đơn vị>

Dữ liệu chấm công

Chương trình sẽ ghi nhận dữ liệu chấm công theo địa điểm dự án, công trình cho nhân viên.

Với Bảng chấm công chi tiết, chương trình sẽ chỉ ghi nhận dữ liệu khi địa điểm chấm công trùng khớp với địa điểm trên bảng phân ca. Nếu bảng phân ca không có địa điểm mà chấm công có địa điểm hoặc ngược lại thì mặc định được ghi nhận.

Với Bảng chấm công tổng hợp, HR có thể xem thông tin công theo địa điểm hoặc tổng công.

Trường hợp nhập khẩu dữ liệu chấm công, HR cần khai báo thông tin vào cột Địa điểm làm việc để chương trình ghi nhận lên phần mềm.

Lượt xem: 236
Cập nhật 19/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.