1. Trang chủ
  2. Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (620)

Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (620)

Thủ tục 620 được thực hiện khi đơn vị cần xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN với cơ quan BHXH trong trường hợp:

  • Đơn vị đã nộp đủ số tiền BHXH còn nợ cho người lao động để hoàn tất thủ tục báo giảm (Chốt sổ BHXH).
  • Sổ BHXH của người lao động chưa được rà soát, trả sổ.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Chọn kỳ kê khai và chọn thủ tục

1. Tại phân hệ Lập hồ sơ giấy, nhấn Lập hồ sơ.

2. Chọn thời gian cho kỳ kê khai sau đó tích chọn thủ tục 620.

3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Thêm lao động vào thủ tục

Anh/chị nhấn Chọn lao động để thêm lao động vào thủ tục.

Sau khi thêm lao động thành công vào thủ tục. Danh sách người lao động và các thông tin liên quan sẽ được hệ thống tự động đưa vào biểu mẫu PGNHS-620 và TK1-TS. Để xem trước, nhấn Xem hồ sơ.

Bước 3: Kết xuất hồ sơ và nộp sang cơ quan BHXH

1. Tại màn hình danh sách lao động, chọn Kết xuất hồ sơ

Có thể xuất hồ sơ dưới dạng pdf hoặc dưới dạng excel để chỉnh sửa sau đó nộp sang cơ quan BHXH.

2. Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ gửi về đơn vị thông tin số hồ sơ đã nộp.

Để tự theo dõi và cập nhật trạng thái hồ sơ, Anh/Chị điền thông tin hồ sơ tại cửa sổ bên dưới.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang