1. Trang chủ
  2. Cán bộ BHXH yêu cầu nộp bổ sung tờ khai mẫu D01-TS thì làm như thế nào?

Cán bộ BHXH yêu cầu nộp bổ sung tờ khai mẫu D01-TS thì làm như thế nào?

I. Các trường hợp cần bổ sung tờ khai mẫu D01- TS

Cơ quan BHXH yêu cầu bảng kê thông tin đối với tất cả các trường hợp báo tăng, báo giảm và điều chỉnh mức đóng:

  • Đối với trường hợp báo tăng, điều chỉnh mức đóng sẽ kê khai hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm (không cần đính kèm scan HĐLĐ, quyết định bổ nhiệm).

Lưu ý: Riêng đối với trường hợp tăng mới do chưa có mã số BHXH thì kê khai thêm giấy tờ tùy thân CMND/CCCD/Hộ chiếu và đính kèm scan giấy tờ tùy thân này.

  • Đối với trường hợp báo giảm sẽ kê khai Quyết định thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, không cần đính kèm scan quyết định.
  • Đối với trường hợp điều chỉnh sẽ kê khai Quyết định bổ nhiểm, điều chuyển, tăng lương, không cần đính kèm scan quyết định.
II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tại chi tiết lao động trên hồ sơ điện tử, nhấn Sửa.

Bước 2: Chọn mục Bảng kê thông tin, nhấn Thêm văn bản và kê khai thông tin văn bản giấy tờ tương ứng với các trường hợp báo tăng, báo giảm, điều chỉnh mức đóng đã nêu ở mục I.

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang