1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để lấy dữ liệu Cơ cấu tổ chức và Danh sách hồ sơ lao động từ hệ thống AMIS Nhân sự sang AMIS BHXH?

Làm thế nào để lấy dữ liệu Cơ cấu tổ chức và Danh sách hồ sơ lao động từ hệ thống AMIS Nhân sự sang AMIS BHXH?

1. Vấn đề gặp phải

Đối với đơn vị đang sử dụng AMIS Nhân sự trên AMIS.VN, muốn lấy thông tin về công ty, cơ cấu tổ chức và danh sách hồ sơ lao động đã được khai báo trên hệ thống AMIS Nhân sự sang AMIS BHXH để đồng bộ thông tin.

2. Cách xử lý

Để lấy các dữ liệu về Cơ cấu tổ chứcDanh sách hồ sơ lao động từ hệ thống AMIS HRM/AMIS Nhân sự sang AMIS BHXH, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Người dùng vào ứng dụng Hệ thống

Bước 2: Tiếp đó thực hiện:

1. Chọn tab Cơ cấu tổ chức;

2. Nhấn vào Biểu tượng mũi tên;

3. Chọn Lấy dữ liệu AMIS.VN;

4. Nhập Tên miền công ty đang sử dụng;

5. Tích chọn loại dữ liệu muốn đồng bộ;

6. Nhấn Tiếp tục;

Như vậy, người dùng đã thực hiện lấy dữ liệu sang AMIS BHXH thành công.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang