1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động trên cổng dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động trên cổng dịch vụ công quốc gia

Phương thức này dành cho các đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

Hướng dẫn sử dụng:

Trường hợp 1: Đơn vị chưa có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia
Bước 1: Đăng ký tài khoản

Anh/chị truy cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ sau đó nhấn Đăng ký

Tại cửa sổ đăng kí:

  • Phương thức đăng ký: Tích chọn Doanh nghiệp
  • Xác minh mức độ cao: Chọn USB ký số

Tiếp theo để xác thực thông tin chính xác của chữ ký số, Anh/Chị cần cài đặt công cụ hỗ trợ ký điện tử VNPT-CA Plugin bằng cách nhấn vào chữ “tại đây

Sau khi cài đặt và chạy VNPT-CA Plugin, Anh/Chị nhấn Đăng ký

Chọn chứng thư số và nhập mã pin xác thực

Tiếp đến Anh/Chị thực hiện khai báo các thông tin của đơn vị và nhấn Đăng ký để hoàn thành đăng ký tài khoản trên dịch vụ công quốc gia

Lưu ý: Các mục gắn dấu “*” là các mục bắt buộc điền

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Tại trang chủ dịch vụ công quốc gia, nhấn Đăng nhập

Tiếp đến cửa sổ chọn loại tài khoản: chọn Tài khoản cấp bởi DVC quốc gia

Cửa sổ chọn phương thức đăng nhập: chọn tab USB ký số và nhấn Đăng nhập

Sau khi đăng nhập, Anh/Chị chọn chứng thư số và nhập mã pin xác thực

Bước 3: Nộp báo cáo qua cổng dịch vụ công quốc gia

Tại giao diện trang chủ dịch vụ công quốc gia, chọn menu Thông tin và dịch vụ => chọn chức năng Dịch vụ công trực tuyến

Tiếp đến màn hình dịch vụ công trực tuyến, nhâp từ khóa tìm kiếm “Báo cáo tình hình sử dụng lao động” sau đó nhấn Tìm kiếm và chọn Thủ tục liên thông tin đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động

Sau khi nhấn Nộp trực tuyến, Anh/Chị tiến hành khai báo thông tin cơ quan nhận báo cáo lao động:

  • Chọn cơ quan nhận Báo cáo tình hình sử dụng lao động:

-Đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp: Chọn Tỉnh/TP ứng với trụ sở đăng ký kinh doanh để nộp báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

-Đối với đơn vị không thuộc khu công nghiệp: Chọn Tỉnh/TP ứng với trụ sở đăng ký kinh doanh để nộp về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

  • Mã đơn vịMã cơ quan BHXH:

-Cách 1: Tra cứu theo hướng dẫn của trang

-Cách 2: Tra cứu bằng phần mềm AMIS BHXH: Thiết lập/Thông tin sử dụng > Nhấn thay đổi thông tin để xem mã đơn vị và mã cơ quan BHXH (chuỗi 5 chữ số trước tên cơ quan BHXH quản lý)

Lưu ý: Trường hợp có lao động nước ngoài thì nhấn Thêm mã quản lý lao động nước ngoài và nhập mã đơn vị dành cho người nước ngoài

Hoàn thành khai báo, nhấn Đăng ký

Màn hình hiển thị thông báo, nhấn Thoát

Lưu ý: Đối với các đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thành công thì không nhấn nút Tiếp tục. Định kỳ, báo cáo tình hình sử dụng lao động sẽ được gửi tự động từ cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam sang cơ quan nhận báo cáo đã chọn ở trên.

Trường hợp 2: Đơn vị đã có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia

Nếu đơn vị đã có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, Anh/Chị nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động bằng cách thao tác Bước 2Bước 3.

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang