1. Trang chủ
  2. Khi ký nộp hiển thị thông báo “Để ký điện tử, vui lòng chạy ứng dụng MISA Kyso hoặc cài đặt mới” thì làm như thế nào?

Khi ký nộp hiển thị thông báo “Để ký điện tử, vui lòng chạy ứng dụng MISA Kyso hoặc cài đặt mới” thì làm như thế nào?

Đơn vị chưa kết nối với chữ ký số thì không thể thực hiện ký nộp hồ sơ điện tử cho cơ quan BHXH trên AMIS BHXH.

Khi thực hiện ký nộp hồ sơ, hệ thống sẽ cảnh báo: “Để thực hiện ký điện tử, bạn cần cài đặt công cụ MISAKYSO. Tải bộ cài tại đây”

Lưu ý: Trường hợp đơn vị không thực hiện cài đặt MISAKYSO. Hệ thống sẽ cảnh báo: “Lấy thông tin chữ ký số USB Token không thành công. Vui lòng kiểm tra lại”. Khi đó đơn vị sẽ không thực hiện được chức năng ký nộp hồ sơ.

Anh/chị phải cài đặt công cụ MISAKYSO (Hướng dẫn tại đây).

Sau đó, cài cắm USB Token vào máy tính và thực hiện cài đặt & kích hoạt chứng thư theo hướng dẫn của bên cung cấp chứng thư số.

  1. Sử dụng chữ ký số của MISA eSign. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây
  2. Sử dụng chữ ký số của các nhà cung cấp khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn riêng.

 

Cập nhật 11/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang