1. Trang chủ
  2. Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ của người khác tham gia BHXH (628)

Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ của người khác tham gia BHXH (628)

Thủ tục 628 được thực hiện khi đơn vị có phát sinh trường hợp điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội do trước đó người tham gia mượn hồ sơ của người khác để đăng ký tham gia BHXH

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Chọn kỳ kê khai và thủ tục

1. Tại phân hệ Hồ sơ giấy, nhấn Lập hồ sơ.

2. Chọn thời gian cho kỳ kê khai -> chọn thủ tục 628 -> nhấn Thêm.

Bước 2: Thêm lao động vào thủ tục

Nhấn Chọn lao động để thêm lao động vào thủ tục.

Sau khi thêm lao động thành công vào thủ tục. Danh sách người lao động và các thông tin liên quan sẽ được hệ thống tự động đưa vào các biểu mẫu theo ban hành của cơ quan BHXH. Để xem trước, nhấn Xem hồ sơ.

Bước 3: Kết xuất hồ sơ và nộp sang cơ quan BHXH

1. Tại màn hình danh sách lao động, chọn Kết xuất hồ sơ.

Có thể xuất hồ sơ dưới dạng pdf hoặc dưới dạng excel để chỉnh sửa sau đó nộp sang cơ quan BHXH.

2. Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ gửi về đơn vị thông tin số hồ sơ đã nộp.

Để tự theo dõi và cập nhật trạng thái hồ sơ, Anh/Chị điền thông tin hồ sơ tại cửa sổ bên dưới.

Cập nhật 08/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.