1. Trang chủ
  2. Các nguyên nhân không có thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12

Các nguyên nhân không có thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12

Khi tra cứu kết quá đóng tiền BHXH C12 mà danh sách kết quả trống có thể do các trường hợp sau:

1. Đơn vị mới tham gia đóng BHXH, chưa có hồ sơ báo tăng lao động đóng BHXH hoặc hồ sơ báo tăng nộp tháng trước, nhưng tháng sau mới được cán bộ BHXH duyệt. Do đó, đơn vị sẽ không có thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 của tháng trước.

2. Tại phần mềm quản lý của cán bộ chuyên thu, đơn vị đang bị bỏ tích tại “In C12”. Do đó, thông báo C12 sẽ không được in và gửi lên cơ quan BHXH Việt Nam (đơn vị chủ quản), mà chỉ lưu dữ liệu tại cơ quan BHXH quận/huyện.

=> Cách xử lý: Đơn vị liên hệ cán bộ chuyên thu quản lý đơn vị để được thiết lập lại In C12 và xin lại thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 của các tháng trước đó.

3. Việc sáp nhập, chia tách địa giới hành chính và cơ quan BHXH liên quan dẫn đến thông báo C12 không được in và gửi lên cơ quan BHXH Việt Nam, mà chỉ lưu dữ liệu tại cơ quan BHXH quận/huyện trong thời gian hoàn thiện sáp nhập, chia tách.

=> Cách xử lý: Đơn vị liên hệ cán bộ chuyên thu quản lý đơn vị để xin lại thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 của các tháng chưa nhận được.

4. Doanh nghiệp/Tổ chức đổi địa chỉ kinh doanh nên cơ quan BHXH quản lý cũng thay đổi nên khi tra cứu kết quả C12 chỉ tra cứu được kết quả của tháng theo mã đơn vị và cơ quan BHXH quản lý hiện tại.

5. Đơn vị chưa báo tăng lao động nào tham gia BHXH tại đơn vị hoặc đã báo giảm toàn bộ lao động tham gia BHXH thì cơ quan BHXH quận/huyện sẽ không gửi về thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 các tháng không có lao động đóng BHXH.

Lưu ý: 

  • Một số cơ quan BHXH sẽ gửi về mẫu C12 tạm tính cho đơn vị qua email vào cuối tháng để thống nhất số lượng lao động tham gia BHXH, số tiền đóng BHXH (Thông báo chưa được ký nên chưa phải là bản chính thức).
  • Thông báo đóng tiền BHXH C12 bản chính thức sẽ được gửi về đơn vị hoặc đơn vị có thể tra cứu được vào thời gian từ ngày 5 đến ngày 15 tháng sau.
Cập nhật 26/05/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.