1. Trang chủ
  2. Các nguyên nhân không có thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12

Các nguyên nhân không có thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12

Khi tra cứu kết quá đóng tiền BHXH C12 mà danh sách kết quả trống có thể do các trường hợp sau:

1. Đơn vị mới tham gia đóng BHXH, chưa có hồ sơ báo tăng lao động đóng BHXH hoặc hồ sơ báo tăng nộp tháng trước, nhưng tháng sau mới được cán bộ BHXH duyệt. Do đó, đơn vị sẽ không có thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 của tháng trước.

2. Tại phần mềm quản lý của cán bộ chuyên thu, đơn vị đang bị bỏ tích tại “In C12”. Do đó, thông báo C12 sẽ không được in và gửi lên cơ quan BHXH Việt Nam (đơn vị chủ quản), mà chỉ lưu dữ liệu tại cơ quan BHXH quận/huyện.

=> Cách xử lý: Đơn vị liên hệ cán bộ chuyên thu quản lý đơn vị để được thiết lập lại In C12 và xin lại thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 của các tháng trước đó.

3. Việc sáp nhập, chia tách địa giới hành chính và cơ quan BHXH liên quan dẫn đến thông báo C12 không được in và gửi lên cơ quan BHXH Việt Nam, mà chỉ lưu dữ liệu tại cơ quan BHXH quận/huyện trong thời gian hoàn thiện sáp nhập, chia tách.

=> Cách xử lý: Đơn vị liên hệ cán bộ chuyên thu quản lý đơn vị để xin lại thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 của các tháng chưa nhận được.

4. Doanh nghiệp/Tổ chức đổi địa chỉ kinh doanh nên cơ quan BHXH quản lý cũng thay đổi nên khi tra cứu kết quả C12 chỉ tra cứu được kết quả của tháng theo mã đơn vị và cơ quan BHXH quản lý hiện tại.

5. Đơn vị chưa báo tăng lao động nào tham gia BHXH tại đơn vị hoặc đã báo giảm toàn bộ lao động tham gia BHXH thì cơ quan BHXH quận/huyện sẽ không gửi về thông báo kết quả đóng tiền BHXH C12 các tháng không có lao động đóng BHXH.

Cập nhật 14/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang