1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm nhanh và Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nhanh và Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nhanh

Giúp người dùng có thể tìm kiếm nhanh theo tiêu chí Công việc, Thẻ và Người thực hiện đã tạo trên AMIS Công việc.

Cách thực hiện

Trên ứng dụng, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhập công việc muốn tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm hiển thị phía dưới.

Nhấn vào kết quả tìm kiếm để hiển thị “Chi tiết công việc”.

Lưu ý: Khi nhấn vào chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm gần nhất.

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao giúp người dùng có thể tìm kiếm được các công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau như Người tạo, Người thực hiện, Thẻ, Hạn hoàn thành,…

Cách thực hiện

Nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn Tìm kiếm công việc nâng cao.

Trên giao diện tìm kiếm nâng cao, nhập các tiêu chí muốn tìm kiếm, sau đó nhấn Xong.

Kết quả tìm kiếm hiển thị, nhấn vào kết quả tìm kiếm để hiển thị Chi tiết công việc.

Lưu ý: Tại đây, người dùng có thể:

  • Nhấn Lưu thành báo báo để lưu lại bộ lọc tìm kiếm giúp theo dõi, sử dụng cho các lần sau (Bộ lọc được lưu sẽ hiển thị tại phân hệ Báo cáo).
  • Nhấn Chỉnh sửa điều kiện để thiết lập lại điều kiện tìm kiếm.
Cập nhật 17/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng