Thùng rác dữ liệu

Nơi tổng hợp các dữ liệu đã xóa trên hệ thống để người dùng tra cứu hoặc khôi phục khi cần thiết.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Hệ thống, anh/chị vào phân hệ Thùng rác. Tại đây, chương trình lưu trữ tất cả dữ liệu bị xóa bao gồm:

  • Thành viên: người dùng đã bị xóa trên hệ thống
  • Cơ cấu tổ chức: phòng ban/bộ phận trong CCTC đã bị xóa
  • Vị trí công việc đã xóa trên hệ thống

Anh/chị có thể vào từng mục dữ liệu để tra cứu, tích chọn danh sách dữ liệu để Khôi phục khi cần thiết.

Cập nhật 03/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng