Thêm nhanh một cột nhóm công việc vào giữa 2 cột công việc bất kì

Người dùng có thể di chuột vào vị trí giữa 2 cột nhóm bất kì để thêm nhanh một cột nhóm công việc mới vào giữa 2 cột công việc đó.

Cập nhật 06/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận