Chuyển tiếp yêu cầu phê duyệt cho người khác

Trường hợp người được gửi yêu cầu phê duyệt không thể thực hiện yêu cầu (đang trong thời gian nghỉ phép, có công việc đột xuất,…) thì có thể chuyển tiếp yêu cầu phê duyệt cho người mà mình ủy quyền xử lý thay.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R17: Người dùng muốn thay đổi người phê duyệt, có thể thu hồi yêu cầu và thực hiện gửi lại cho người mong muốn.

Từ phiên bản R17 trở đi: Trên giao diện chi tiết công việc, người được gửi yêu cầu phê duyệt có thể chuyển tiếp cho người khác để thay mình xử lý.

Cập nhật 06/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận