1. Trang chủ
  2. Sao chép/nhân bản công việc

Sao chép/nhân bản công việc

Cho phép sao chép/nhân bản công việc từ các công việc đã tạo trước đó một cách nhanh chóng mà không mất công thiết lập Lặp lại.

Công việc có thể sao chép/nhân bản ra tại các dự án, phòng ban khác.

Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện “Dự án/Nhóm”, chọn công việc muốn sao chép/nhân bản.

Giao diện “Chi tiết công việc” hiển thị, nhấn vào biểu tượng .

Chọn Nhân bản.

Giao diện “Nhân bản công việc” hiển thị, Chọn dự án/nhóm, Trạng thái công việc và Các thông tin muốn nhân bản.

Nhấn Nhân bản, chương trình sẽ tự động nhân bản công việc vừa chọn sang dự án/nhóm đã chọn, và ở cuối tên công việc sẽ có thêm từ Copy để người dùng dễ dàng nhận biết công việc này được sao chép/nhân bản.

Cập nhật 24/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng