Báo cáo tình hình sử dụng phần mềm

Để quản lý dễ dàng theo dõi và đánh giá tình hình sử dụng phần mềm của nhân viên, chương trình cho phép xem báo cáo tình hình sử dụng phần mềm tại đơn vị trên Hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Hệ thống, anh/chị vào phân hệ Tình hình sử dụng, chọn ứng dụng mình muốn xem báo cáo. Chương trình sẽ hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên và thời gian lượt truy cập cuối cùng, giúp quản lý theo dõi được tần suất sử dụng ứng dụng của nhân viên.

Anh/chị có thể tìm kiếm theo tên/email để xem theo nhân viên hoặc sử dụng bộ lọc thời gian để tra cứu dễ dàng hơn.

Có thể xuất khẩu báo cáo để in hoặc lưu trữ nếu cần thiết.

Cập nhật 03/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng