1. Trang chủ
  2. Quản lý ứng viên thuộc Kho tiềm năng (ứng viên tiềm năng)

Quản lý ứng viên thuộc Kho tiềm năng (ứng viên tiềm năng)

Kho tiềm năng (Talent pools) là nơi giúp nhân sự quản lý những ứng viên tiềm năng, có những tố chất phù hợp với công ty, nhân sự sẽ lưu trữ thông tin của các ứng viên này để liên hệ ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết

Phân quyền đơn vị sử dụng

Danh sách ứng viên tiềm năng được phân quyền truy cập theo Đơn vị sử dụng.

Đơn vị sử dụng này được phân theo đơn vị công tác cấp 2 trong CCTC của người đã tạo Kho trước đó. Đây là sẽ căn cứ để chương trình cấp quyền truy cập cho HR.

Nếu cần phân lại đơn vị sử dụng cho ứng viên trong Kho, HR tích chọn các ứng viên đó > nhấn “Phân đơn vị sử dụng” và chọn đơn vị phù hợp.

Thêm mới ứng viên

HR có thể thêm mới ứng viên vào kho bằng cách:

  • Click vào “Thêm ứng viên” hoặc thêm hàng loạt/nhập khẩu.

  • Thêm trên giao diện Kho ứng viên bằng cách tích chọn ứng viên > Thêm vào Kho tiềm năng.

Cập nhật 27/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.