1. Trang chủ
  2. Đặt lịch Thi tuyển/Phỏng vấn

Đặt lịch Thi tuyển/Phỏng vấn

Đối với ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng, nhân sự thực hiện đặt lịch mời ứng viên đến thi tuyển/phỏng vấn.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Tin tuyển dụng, nhấn vào tin tuyển dụng muốn đặt lịch thi tuyển/phỏng vấn.

2. Trên giao diện “Chi tiết tin tuyển dụng”, bạn chọn mục Lịch phỏng vấn. Tại đây, hiển thị tất cả lịch thi tuyển/phỏng vấn của tin tuyển dụng đã chọn.

Ghi chú: Bạn có thể chọn cách hiển thị lịch thi tuyển/phỏng vấn theo dạng Lịch hoặc dạng Danh sách.

3. Nhấn  để thực hiện đặt lịch thi tuyển/phỏng vấn.

Hoặc bạn có thể đặt nhanh lịch thi tuyển/phỏng vấn bằng cách: Trên giao diện Lịch, nhấn vào khoảng thời gian muốn đặt lịch, chương trình sẽ hiển thị giao diện đặt lịch.

4. Khai báo thông tin lịch hẹn phỏng vấn.

5. Nhấn Đặt lịch để hoàn tất việc đặt lịch thi tuyển/phỏng vấn.

Lưu ý: Để Sửa lịch thi tuyển/phỏng vấn, bạn tích vào lịch đã đặt, sau đó nhấn để chỉnh sửa lại lịch thi tuyển/phỏng vấn.

Cập nhật 05/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận