1. Trang chủ
  2. Báo cáo tình hình đăng ký MST/NPT

Báo cáo tình hình đăng ký MST/NPT

I. Mục đích

Tổng hợp danh sách nhân sự đã đăng ký MST/NPT theo từng phòng ban/vị trí/dự án/vai trò và xuất khẩu/in báo cáo để gửi cho các bộ phận khác.

II. Hướng dẫn thực hiện

1. Tại phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo tình hình đăng ký mã số thuế hoặc Báo cáo tình hình đăng ký người phụ thuộc.

2. Tại đây hiển thị danh sách nhân viên đăng ký MST/đăng ký NPT, tùy theo nhu cầu theo dõi và sử dụng, Anh/Chị có thể tùy chỉnh như sau:

  • Gom nhóm danh sách theo đơn vị công tác/vị trí công việc/đối tượng/kết quả.

  • Lọc danh sách theo khoảng thời gian, bộ phận/phòng ban, loại đối tượng hoặc kết quả.

  • Tùy chỉnh cột bằng cách tích vào các cột muốn hiển thị để theo dõi dễ dàng hơn những thông tin cần thiết theo nhu cầu.

  • Xuất khẩu báo cáo ra file excel và in báo cáo.

Cập nhật 15/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.