1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC27 (Phát hành 16/02/2022)
  4. Bổ sung thông tin về loại thủ tục (bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ việc) trên quá trình công tác và cho phép xem báo cáo quá trình công tác của nhân viên theo loại thủ tục

Bổ sung thông tin về loại thủ tục (bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ việc) trên quá trình công tác và cho phép xem báo cáo quá trình công tác của nhân viên theo loại thủ tục

Khi công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển,… cho nhân viên thì sẽ đồng thời làm thay đổi quá trình công tác của nhân viên đó. Để HR theo dõi được đầy đủ thông tin trên quá trình công tác, chương trình cho phép ghi nhận loại thủ tục tương ứng, ngoài ra trên báo cáo thống kê quá trình công tác cũng bổ sung tham số Loại thủ tục để lọc dữ liệu nhanh chóng.

Hướng dẫn chi tiết

Trên phân hệ Hồ sơ: với mỗi quá trình công tác, HR có thể khai báo thêm thông tin Loại thủ tục. Thông thường sẽ có các thủ tục sau:

  • Khi nhân viên mới được tiếp nhận vào công ty: khai báo quá trình công tác đầu tiên với Loại thủ tục là “Tiếp nhận”
  • Khi nhân viên thay đổi công việc trong quá trình công tác: khai báo các quá trình công tác phát sinh với Loại thủ tục là “Bổ nhiệm”, “Miễn nhiệm” hoặc “Thuyên chuyển”
  • Khi nhân viên nghỉ việc tại công ty: khai báo quá trình công tác cuối cùng với loại thủ tục là “Nghỉ việc”

Ngoài ra, khi HR thực hiện các thủ tục Tiếp nhận, Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Thuyên chuyển, Nghỉ việc cho nhân viên và cập nhật thông tin vào hồ sơ thì chương trình sẽ tự động sinh quá trình công tác và ghi nhận loại thủ tục tương ứng.

Vì vậy khi xem Báo cáo quá trình công tác của nhân viên, HR có thể lọc dữ liệu theo từng Loại thủ tục.

 

Cập nhật 23/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.