Nhập khẩu danh sách quy hoạch

Để anh chị HR tiện quản lý lịch sử quy hoạch mà không mất nhiều thao tác nhập liệu, chương trình đáp ứng tính năng nhập khẩu danh sách quy hoạch.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Quy hoạch, người dùng click vào icon và chọn Nhập khẩu.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải lên tệp nhập khẩu

Để kết quả nhập khẩu được chính xác, anh chị nên tải xuống tệp mẫu để sử dụng.

Đối với việc tạo tệp dữ liệu sự cố để nhập khẩu, sẽ xảy ra 2 trường hợp:

  • Trường hợp 1: Chỉ nhập khẩu thông tin chung, không nhập khẩu danh sách quy hoạch.

Khi đó, mỗi đợi quy hoạch nhập thành 1 dòng trên file xuất khẩu.

  • Trường hợp 2: Nhập đầy đủ thông tin chung và danh sách quy hoạch.

Khi đó, mỗi đợt quy hoạch nhập thành 1 dòng trên file nhập khẩu. Nếu một trong các đợt quy hoạch đó có nhiều nhân viên/đơn vị được quy hoạch thì mỗi nhân viên/đơn vị tách thành 1 dòng.

Chi tiết anh chị vui lòng xem tại sheet Vi_du_mau trong tệp mẫu chương trình cung cấp.

Bước 2: Ghép trường thông tin

Sau khi tệp danh sách quy hoạch được tải lên, chương trình sẽ tự động đọc thông tin và ghép các cột dữ liệu trong tệp tương ứng với cột trên phần mềm.

Người dùng kiểm tra lại chính xác thông tin và có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

Chương trình tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và trả về kết quả để người dùng kiểm tra và khắc phục nếu dữ liệu không hợp lệ.

Khi dữ liệu đã chính xác, anh chị nhấn “Nhập khẩu”, chương trình sẽ ghi nhận tất cả các dữ liệu hợp lệ, tạo mới thành các đợt quy hoạch và kèm theo danh sách nhân viên/đơn vị (nếu có).

Lưu ý: Để chương trình ghép được chính xác hơn các cột dữ liệu, và phù hợp với mọi loại mẫu tệp nhập khẩu của doanh nghiệp, anh chị HR có thể sử dụng tiện ích Thiết lập tự động ghép cột ở Bước 1 hoặc Bước 2.

Cập nhật 16/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.