Trộn văn bản khen thưởng, sự cố

Giúp HR trộn được các văn bản quyết định khen thưởng, kỷ luật sự cố của nhân viên để trình ban giám đốc nhanh chóng

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tải lên mẫu văn bản

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Mẫu văn bản. HR tạo mẫu văn bản và tải lên chương trình.

Trong đó cần sử dụng các trường trộn theo danh sách đã đính kèm trên phần mềm.

Tại mục “Loại mẫu”, HR chọn loại phù hợp để có thể tạo được văn bản trên phân hệ tương ứng.

Bước 2: Tạo văn bản

Trên phân hệ Khen thưởng và Sự cố, HR click vào đợt khen thưởng > Chọn Tạo văn bản.

Sau đó chọn mẫu văn bản và trộn văn bản tương tự như trên các phân hệ khác.

Lưu ý: Mỗi nhân viên trong đợt khen thưởng/sự cố sẽ được chương trình trộn mẫu để tạo thành 1 văn bản riêng. Ví dụ: Đợt khen thưởng có 5 nhân viên thì trộn thành 5 văn bản từ mẫu.

Cập nhật 01/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.