1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo vai trò
  3. Nhân sự
  4. Bổ nhiệm
  5. Thông báo nhân viên bổ nhiệm lên mạng xã hội nội bộ

Thông báo nhân viên bổ nhiệm lên mạng xã hội nội bộ

Giúp HR đăng tải thông báo về nhân viên mới được bổ nhiệm lên mạng xã hội nội bộ của doanh nghiệp để toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty nắm bắt thông tin và gửi lời chúc mừng.

Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể thực hiện được khi công ty có sử dụng ứng dụng AMIS Mạng xã hội.

Hướng dẫn chi tiết

Xuất thông báo lên mạng xã hội

Có thể thực hiện xuất thông báo bằng các cách:

Cách 1: Xuất thông báo cho từng nhân viên

Nhấn biểu tượng  tại từng bản ghi rồi chọn Xuất thông báo bổ nhiệm lên MXH nội bộ.

Chương trình hiển thị các thông tin liên quan của nhân viên để kiểm tra lại trước khi xuất lên bảng tin.

Cách 2: Xuất thông báo cho nhiều nhân viên cùng lúc

Tích chọn các bản ghi rồi chọn rồi nhấn Xuất thông báo bổ nhiệm lên MXH nội bộ.

Chương trình hiển thị các thông tin liên quan của các nhân viên được chọn để kiểm tra lại trước khi xuất lên bảng tin.

Sau khi xuất thành công, các thông tin này sẽ được hiển thị tại mục Thông báo trên AMIS Mạng xã hội. Xem hướng dẫn chi tiết cách theo dõi các loại thông báo trên AMIS Mạng xã hội tại đây.

Lưu ý:

  • Thời gian thông báo hiển thị trên AMIS Mạng xã hội được thiết lập tại phân hệ Thiết lập\Tùy chỉnh\Thông báo trên mạng xã hội
  • Loại thông báo nào đã được thiết lập “Tự động thông báo” thì không cần phài thao tác xuất tay tại đây nữa

Bỏ xuất thông báo trên mạng xã hội

Sau khi thông báo đã được xuất lên AMIS mạng xã hội mà phát hiện sai sót thì có thể bỏ xuất thông báo này để không còn hiển thị trên bảng tin nữa.

Với các bản ghi đã được thao tác xuất thông báo lên mạng xã hội thì chức năng sẽ đổi thành bỏ xuất thông báo. Lựa chọn bản ghi cần bỏ thông báo tương tự khi xuất thông báo và nhấn Bỏ xuất thông báo bổ nhiệm trên MXH nội bộ.

Sau khi bỏ xuất thành công, thông báo sẽ mất khỏi bảng tin.

Cập nhật 27/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.