1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R40 - Ngày phát hành 02/02/2023
  4. Kéo thả lịch họp để thay đổi thời gian và địa điểm họp

Kéo thả lịch họp để thay đổi thời gian và địa điểm họp

Để thay đổi thời gian địa điểm họp dễ dàng hơn, chương trình cho phép kéo thả lịch họp trên giao diện quản lý lịch họp dạng lịch.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R40: người dùng có thể thay thổi thời gian và địa điểm họp bằng cách chỉnh sửa thông tin lịch họp.

Từ phiên bản R40 trở đi: cho phép kéo thả lịch họp trên giao diện quản lý dạng lịch để thay đổi thời gian, địa điểm họp dễ dàng.

Trên giao diện quản lý lịch họp dạng lịch, anh/chị có thể nhấp vào lịch họp và kéo thả đến khung giờ, phòng họp khác để thay đổi thời gian, địa điểm nhanh chóng.

Lưu ý:

  • Chỉ người có quyền chỉnh sửa thông tin lịch họp mới thực hiện được thao tác này
  • Có thể thay đổi thời gian, địa điểm cho tất cả các lịch họp định kỳ đối với lịch họp lặp lại

Cập nhật 10/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.