1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn đăng nhập vào phòng họp trên Tablet

Hướng dẫn đăng nhập vào phòng họp trên Tablet

Giúp người dùng lấy Mã Token (mật khẩu đăng nhập) để truy cập phòng họp trên Tablet.

Hướng dẫn chi tiết

  • Trên giao diện AMIS Phòng họp, nhấn Thiết lập\Phòng họp.
  • Chọn vào phòng họp cần lấy mã Tocken.
  • Nhấn vào Sinh mã Tocken.

Sau khi có Mã Token, người dùng mở ứng dụng AMIS Phòng họp trên thiết bị Tablet (Nếu chưa tải ứng dụng AMIS Phòng họp thì nhấn vào đây để tải ứng dụng).

Hệ thống yêu cầu nhập đăng nhập, người dùng nhập Mã Token để thực hiện truy cập vào phòng họp.

Cập nhật 10/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.