1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12 (Phát hành ngày 23/5/2023)
  4. Cải tiến thiết lập đi muộn về sớm trong ca làm việc

Cải tiến thiết lập đi muộn về sớm trong ca làm việc

Giúp HR tùy chỉnh thiết lập quy tắc trừ công khi nhân viên đi muộn về sớm phù hợp với quy định của đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết

Khi thêm/sửa ca làm việc, tại mục Tùy chỉnh nâng cao, nếu HR chọn thiết lập đi muộn về sớm, chương trình sẽ hiển thị giao diện cho HR lựa chọn theo điều kiện: Nếu đi muộn/về sớm từ… đến … phút thì tính công như thế nào. (Xem ảnh minh họa)

HR nhấn “Thêm” khi cần thêm mới các điều kiện sao cho phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

Khi đó, trên Bảng chấm công chi tiết, chương trình sẽ tính công cho nhân viên theo quy tắc đã thiết lập trong ca làm việc.

Cụ thể như sau:

Thiết lập trên ca làm việc Quy tắc tính trên bảng công chi tiết
Không trừ công, không tính đi muộn/về sớm Không trừ công, không tính là đi muộn/về sớm
Không trừ công, vẫn tính đi muộn/về sớm Không trừ công, vẫn ghi nhận số lần, số phút đi muộn/về sớm
Trừ công theo số cố định Trừ công đi làm thực tế, công hưởng lương theo số giờ công/ngày công bị trừ đã thiết lập (nếu rơi vào đúng số phút không nằm trong thiết lập thfi coi như không bị trừ).

Vẫn ghi nhận số lần, số phút đi muộn về sớm

Trừ công theo số phút thực tế đi muộn/về sớm Trừ công đi làm thực tế, công hưởng lương theo quy tắc:

  • TH bảng công theo ca, theo ngày: lấy số công trước khi trừ – số phút đi muộn + về sớm (quy đổi theo ngày công).
    • Ví dụ: Ca sáng 0.5 ngày công, 4 giờ công. Nhân viên đi muộn 20 phút → Quy ra là 0.083 ngày công → Nhân viên bị trừ 0.083 ngày công.
  • TH bảng chấm công theo giờ: Tính theo đúng số giờ vào – ra thực tế.

Vẫn ghi nhận số lần, số phút đi muộn về sớm

 

Lượt xem: 250
Cập nhật 26/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.