1. Trang chủ
  2. Tại sao khi truy cập vào phần mềm, tôi lại không nhìn thấy tất cả phân hệ?

Tại sao khi truy cập vào phần mềm, tôi lại không nhìn thấy tất cả phân hệ?

I. Nguyên nhân

Do tài khoản chưa được phân quyền sử dụng ứng AMIS BHXH nên khi truy cập vào sẽ không nhìn thấy được tất cả các phân hệ hoặc hiển thị thông báo “Bạn không có quyền truy cập ứng dụng”.

II. Cách xử lý

Để có quyền truy cập ứng dụng, Anh/Chị thực hiện phân quyền như sau:

Bước 1: Thiết lập người dùng tại AMIS Hệ thống.

Bước 2: Phân quyền vai trò trên AMIS BHXH.

Cập nhật 26/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang