1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn đọc file thông báo kết quả đóng BHXH mẫu C12 theo Quyết định 505 (chi tiết đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN)

Hướng dẫn đọc file thông báo kết quả đóng BHXH mẫu C12 theo Quyết định 505 (chi tiết đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN)

I. Mục đích

Giúp đơn vị nắm được cách xem số liệu và cách tính tiền đóng mẫu C12-Thông báo kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng

II. Hướng dẫn thực hiện

Mẫu C12 được lập ra dựa trên số liệu tiền đã nộp của tháng trước, số còn nợ của tháng trước, số tiền đã nộp và số phát sinh tháng hiện tại. Khi kết thúc tháng, cán bộ quản lý thu BHXH sẽ căn cứ vào báo cáo tăng, giảm lao động, điều chỉnh mức đóng trong tháng và các chứng từ đã nhận được như: tiền mặt, chuyển khoản, chuyển tiền từ bưu điện, ngân hàng, kho bạc hoặc ủy nhiệm chi của đơn vị nộp vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm Xã hội.

Chi tiết như sau:

Phần A Kỳ trước mang sang

=> Là số tiền đã nộp thừa, thiếu, lãi chậm nộp của kỳ trước gồm:

 • Cột 1 là số tiền BHXH (bao gồm ốm đau thai sản; hưu trí tử tuất).
 • Cột 2 là số tiền BHYT.
 • Cột 3 là số tiền BHTN.
 • Cột 4 là số tiền BHTNLĐ.
 • Cột 5 (= 1+2+3+4): là số tiền nộp thừa hoặc nộp thiếu của kỳ trước chuyển sang làm số đầu kỳ này.
 • Dòng A1: tổng số lao động tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ tính đến cuối tháng trước.
 • Dòng A2.1: Số tiền nộp thừa kỳ trước.
 • Dòng A2.2: Số tiền nộp thiếu kỳ trước.
 • Dòng A3: Số tiền lãi chưa đóng đến cuối kỳ trước (lãi do chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ).
Phần B Phát sinh trong kỳ

=> Là số tiền BHXH phải đóng cho các lao động phát sinh tăng, giảm trong kỳ, tiền lãi chậm đóng nếu có, chi tiết như sau:

Dòng B1: Số lao động: là số lao động hiện đang đóng BHXH tính đến cuối tháng trước

 • 1.1 là số phát sinh tăng lao động tính đến cuối tháng trước bao gồm tăng mới, tăng hợp đồng; tăng do nghỉ thai sản đi làm lại; tăng do điều chuyển đơn vị, chuyển tỉnh; đi làm lại do nghỉ không lương, nghỉ ốm đau…
 • 1.2 là số phát sinh giảm lao động tính đến cuối tháng trước bao gồm giảm hẳn (giảm do nghỉ việc); qua đời; nghỉ thai sản; nghỉ không lương; nghỉ ốm đau; nghỉ do chuyển đơn vị, chuyển tỉnh…

Dòng B2: Quỹ lương:là tổng mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ của lao động tham gia BHXH của đơn vị.

Quỹ lương = Quỹ lương kỳ trước + Quỹ lương kỳ này – Quỹ lương giảm kỳ này.

 • 2.1 là số phát sinh tăng quỹ lương trong tháng này.
 • 2.2 là số phát sinh giảm quỹ lương trong tháng này.

Dòng B3: Phải đóng: là số tiền phát sinh phải đóng kỳ này.

 • 3.1 là số phát sinh tăng phải đóng kỳ này.
 • 3.2 là số phát sinh giảm trong kỳ này.

Dòng B4: Điều chỉnh phải đóng kỳ trước: là số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải đóng do báo tăng lao động muộn, báo giảm lao động muộn, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.

 • 4.1 là số tiền phải đóng do báo tăng lao động muộn.
 • 4.2 là số tiền phải đóng do báo giảm lao động muộn.
 • 4.3 là là số tiền BHXH tăng hoặc giảm do điều chỉnh mức đóng.

Dòng 5: Lãi (Lãi chậm nộp BHXH được tính trên số tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ của doanh nghiệp chậm đóng từ 30 ngày trở lên, tính từ ngày phải đóng).

 • 5.1 Số tiền tính lãi: là số tiền cuối kỳ bị chậm đóng từ 30 ngày trở lên, tính từ ngày phải đóng. ( Số tiền tính lãi = số tiền phải đóng – số tiền đã đóng được phân bổ).
 • 5.2 Tỷ lệ tính lãi: tỷ lệ này được BHXH Việt Nam thông báo cho các cơ quan BHXH trực thuộc áp dụng theo quy định.
 • 5.3 Tổng tiền lãi ( bằng tỉ lệ tính lãi * sô tiền lãi): là cộng tổng các khoản phải tính lãi tương ứng với cột BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.

Chi tiết cách tính lãi chậm nộp BHXH, Anh/Chị xem tại đây

Phần C Số tiền đã nộp trong kỳ

=> Là số tiền đơn vị đã chuyển khoản, nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của BHXH cho tháng hiện tại (ghi nhận theo từng chứng từ ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền).

Phần D Phân bổ tiền đóng
 1. Phải đóng: là số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ đóng thiếu kỳ trước mang sang.
 2. Tiền lãi: là số lãi kỳ trước mang sang.

Chi tiết thứ tự phân bổ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Anh/Chị xem tại đây.

Phần Đ Chuyển kỳ sau: 

 1. Số lao động: là số người hiện đang đóng BHXH tại đơn vị đến cuối tháng.
 2. Phải đóng:

2.1 Thừa: Số tiền đóng thừa kỳ này

2.2 Thiếu: Số tiền đóng thiếu kỳ này

3. Thiếu lãi: Số lãi nộp thiếu đến cuối kỳ

Chú ý: dưới cùng của mẫu C12 có phần kết luận chung để nắm được số liệu: số người đã đóng BHXH đến tháng năm, tổng số nộp tiền còn thiếu, thời hạn để kiểm tra điều chỉnh số liệu 

Cập nhật 01/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.