1. Trang chủ
  2. Cán bộ BHXH yêu cầu nộp tờ khai TK3-TS thì làm thế nào?

Cán bộ BHXH yêu cầu nộp tờ khai TK3-TS thì làm thế nào?

Trường hợp 1: Đơn vị đăng ký xin cấp mã đơn vị tham gia BHXH lần đầu hoặc xin cấp thêm mã đơn vị cho chi nhánh hoặc mã đơn vị quản lý lao động là người nước ngoài thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội

Anh/Chị thực hiện như sau:

1. Đăng nhập phần mềm AMIS BHXH

2. Tại phân hệ Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ sau đó khai báo thông tin để đăng ký cấp mã đơn vị với cơ quan BHXH

=> Chương trình tự động tổng hợp mẫu TK3-TS để gửi sang cơ quan BHXH.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký xin cấp mã phải đính kèm bản scan Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị

Trường hợp 2: Đối với khách hàng thay đổi thông tin người liên hệ, địa chỉ liên hệ , địa chỉ kinh doanh trên cả nước

Anh/Chị thực hiện như sau:

1. Đăng nhập phần mềm AMIS BHXH

2. Tại phân hệ Thiết lập/Thông tin đơn vị sau đó khai báo thông tin cần thay đổi

=> Chương trình tự động tổng hợp mẫu TK3-TS để gửi sang cơ quan BHXH.

Cập nhật 13/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang