1. Trang chủ
 2. Bộ hồ sơ để hưởng hỗ trợ COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ gồm những gì?

Bộ hồ sơ để hưởng hỗ trợ COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ gồm những gì?

I. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động – 600f

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và kê khai về doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020 theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Văn bản của người sử dụng lao động về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.
 3. Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 4. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

Lưu ý:

 • Hồ sơ thứ 4 là hồ sơ điện tử (thủ tục 600f). Anh/Chị xem hướng dẫn lập hồ sơ tại đây.
 • Hồ sơ thứ 1, 2, 3 là hồ sơ giấy. Tải biểu mẫu tại đây.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, in ra giấy A4 và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương – 600g

Cách 1: Nộp hồ sơ giấy

Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Lưu ý:

 • Hồ sơ thứ 3 là hồ sơ điện tử (thủ tục 600g). Anh/Chị xem hướng dẫn lập hồ sơ tại đây.
 • Hồ sơ thứ 1, 2 là hồ sơ giấy. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, in ra giấy A4 và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây.

III. Hỗ trợ người lao động ngừng việc – 600h

Cách 1: Nộp hồ sơ giấy

Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

1. Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Lưu ý:

 • Hồ sơ thứ 3 là hồ sơ điện tử (thủ tục 600h). Anh/Chị xem hướng dẫn lập hồ sơ tại đây.
 • Hồ sơ thứ 1, 2 là hồ sơ giấy. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, in ra giấy A4 và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây.

IV. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất – 600i

Cách 1: Nộp hồ sơ giấy

Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

3. Giấy ủy quyền (nếu có).

4. Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh).

5. Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 38 Quyết định này.

6. Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Lưu ý:

 • Hồ sơ thứ 7 là hồ sơ điện tử (thủ tục 600i). Anh/Chị xem hướng dẫn lập hồ sơ tại đây.
 • Hồ sơ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 là hồ sơ giấy. Tải biểu mẫu tại đây.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, in ra giấy A4 và nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang